Welzijn Kampen
Wat wil je weten van

Cursus ‘Stap voor stap naar vriendschap’

Een mens is een sociaal wezen en heeft contacten met anderen nodig voor het eigen welzijn.
Mensen die beschikken over een hecht sociaal netwerk zijn over het algemeen gelukkiger.
Bestaande contacten kunnen wegvallen door verhuizing, scheiding, verlies van werk of verlies van
dierbaren uit je omgeving. Het is altijd van belang om een sociaal netwerk te hebben: mensen in uw
naaste omgeving met wie u plezierige activiteiten kunt ondernemen en die hulp en steun willen
bieden. Mensen die er voor u zijn in goede en slechte tijden. Niet iedereen gaat het leggen van
contact even makkelijk af. Contact leggen vraagt moed. Tips en oefeningen kunnen helpen om
stappen te zetten.

Kunt u hulp gebruiken bij het leggen van contacten? Misschien is onze cursus
Stap voor stap naar vriendschap wel iets voor u. Kijk voor alle informatie op:
http://welzijnkampen.nl/activiteiten/cursussen/stap-stap-naar-vriendschap-2/