Welzijn Kampen
Wat wil je weten van

Handtekeningen maken samenwerking Proveniershuis officieel

Met een handtekening op een getekend perkament is de samenwerking in het
Proveniershuis donderdag officieel beklonken. Bewoners kunnen er straks terecht met een
veelheid aan vragen op het gebied van sociaal-maatschappelijke ondersteuning, zorg en
welzijn.

Wethouders Spaan en Spijkerman (gemeente Kampen) en vertegenwoordigers van Welzijn
Kampen, De Kern, MEE IJsseloevers, IJsselheem, deltaWonen en Verenigde Gasthuizen
waren daarvoor naar woonzorgcentrum Margaretha aan de Burgwal in Kampen gekomen.
Net als bewoners, vrijwilligers en medewerkers van de verschillende organisaties die de
krachten gaan bundelen in IJsselheemlocatie Margaretha om van het Proveniershuis een
laagdrempelige ontmoetingsplek te maken voor alle inwoners van Kampen.

Voorafgaand aan de ondertekening werd de aanwezigen gevraagd wat de meerwaarde is
van deze samenwerking.
Helene Wüst, bestuurder van IJsselheem, focuste op Margaretha als ontmoetingsplek in het
hart van de stad. Simone Ruth (MEE IJsseloevers) haakte daarop aan. Zij zei: “Iedereen is
hier welkom en krijgt ondersteuning om mee te kunnen doen in de maatschappij.”

Wethouder Eibert Spaan prees het initiatief van de samenwerkende organisaties, net als zijn
collega-wethouder Marieke Spijkerman. Volgens haar is het Proveniershuis een prachtig
voorbeeld van een KamperKracht-locatie. Ook directeur Welzijn Kampen en De Kern, Hans
Bonten, roemde de samenwerking die hij “vernieuwend” noemde. Hij hoopt dat er meer
partijen aanhaken.

deltaWonen is, samen met de Verenigde Gasthuizen, eigenaar van het pand van
Margaretha. Adjunct-directeur Martijn Sweitser, legde uit dat zij als verhuurder graag
meebewegen met de veranderingen in Margaretha; een plek met veel historie. Daar wist Cor
Adema, bestuurslid van de Verenigde Gasthuizen, meer over te vertellen. In de tijd van de
gasthuizen stonden er kostkoperswoningen, oftewel proveniershuizen, op de plek van
Margaretha waar bewoners zich eenmalig inkochten en vervolgens levenslang kost en
inwoning genoten. “Het Proveniershuis was toen al een plek voor de hele stad.”

Ondertekening overeenkomst door verschillende partijen, tijdens een feestelijke bijeenkomst om samen te werken in Margaretha onder de noemer Proveniershuis. Foto Freddy Schinkel, IJsselmuiden © 280917

Ondertekening overeenkomst door verschillende partijen, tijdens een feestelijke bijeenkomst om samen te werken in Margaretha onder de noemer Proveniershuis.
Foto Freddy Schinkel, IJsselmuiden © 280917

Ondertekening overeenkomst door verschillende partijen, tijdens een feestelijke bijeenkomst om samen te werken in Margaretha onder de noemer Proveniershuis. Foto Freddy Schinkel, IJsselmuiden © 280917