Welzijn Kampen
Wat wil je weten van

Mantelzorgwaardering 2017

De gemeente Kampen vindt het werk van mantelzorgers erg belangrijk en waardeert hun inzet enorm.
Daarom wil de gemeente in samenwerking met het Steunpunt Mantelzorg van Welzijn Kampen mantelzorgers
in het zonnetje zetten op of rond de Dag van de Mantelzorg (10 november 2017). Dit gebeurt door
middel van het aanbieden van een bloemetje. Ook worden er diverse activiteiten georganiseerd.
Daarnaast komen (volwassen) mantelzorgers van inwoners van de gemeente Kampen, onder bepaalde
voorwaarden, in aanmerking voor een financiële waardering van € 100,-

U kunt de mantelzorgwaardering aanvragen d.m.v. een papieren of digitaal aanvraagformulier. Dit kan
tussen 1 oktober en 15 november 2017. Het papieren formulier is op te halen bij de balie van Welzijn,
Vloeddijk 79 en bij het Klantcontactcentrum van het stadhuis. Het digitale formulier kunt u invullen
door hier te klikken. Mantelzorgers die ingeschreven staan bij Welzijn Kampen, krijgen het aanvraagformulier
toegestuurd.

Om voor de financiële waardering in aanmerking te komen, moet uw aanvraag vòòr 15 november 2017 worden
ingediend. Aanvragen ingediend na 15 november worden niet in behandeling genomen. Geregistreerde
mantelzorgers hoeven zich voor het bloemetje niet aan te melden. Nieuwe mantelzorgers die in aanmerking
willen komen voor het bloemetje, dienen zich voor 1 november aan te melden. Er wordt naar gestreefd om
de uitbetaling van de financiële waardering uiterlijk in de week voor kerst te laten plaatsvinden.

Het Steunpunt Mantelzorg verzorgt de verwerking van de aanvragen. Wij beoordelen deze en voeren
steekproefsgewijs een controle uit. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en alleen de naam en
het rekeningnummer van de mantelzorger worden naar de gemeente Kampen gestuurd i.v.m. de uitbetaling.

Logo gemeente Kampen welzijn kampen klein