Welzijn Kampen
Wat wil je weten van

Ondersteuningsgroep voor naastbetrokkenen van mensen met dementie in Kampen

Op maandag 25 september 2017 start een cursus voor partners, familieleden en
andere naastbetrokkenen van mensen met dementie. De groep wordt georganiseerd
door Welzijn Kampen, afdeling mantelzorg en Mindfit. 

Als iemand lijdt aan een vorm van dementie dan heeft dat niet alleen gevolgen voor de persoon
zelf maar ook voor de omgeving. Het omgaan met iemand met dementie valt niet altijd mee.
Vaak komen er bij de naaste allerlei vragen op, zoals:  ‘Hoe kan ik het beste omgaan met
bepaald gedrag?’ , ‘ Hoe ziet de toekomst eruit?’, ‘ Waar kan ik terecht voor hulp?’  of
‘Hoe houd ik dit zelf vol?’.

De groep is bedoeld om naastbetrokkenen een steuntje in de rug te bieden.
Onderwerpen die aan de orde komen zijn: achtergronden van dementie, gevolgen van de
aandoening voor de persoon zelf en voor de omgeving, praktische tips voor de dagelijkse
omgang met iemand met dementie, communicatie en zorgen voor jezelf. Het uitwisselen van
ervaringen vormt een belangrijk onderdeel van de groep.

Deze cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten. De begeleiding is in handen van Gert Machiels,
sociaal psychiatrisch verpleegkundige bij Mindfit en een consulent mantelzorg  van Welzijn
Kampen.

Cursusdata:
maandagavond 25 september van 19.45 tot 21.45/22.00 uur
maandagavond 2 oktober van 19.45 tot 21.45/22.00 uur
maandagavond 16 oktober van 19.45 tot 21.45/22.00 uur
maandagavond 23 oktober van 19.45 tot 21.45/22.00 uur
Locatie: Vloeddijk 79 Kampen
Deelname is gratis, opgave is wel nodig. Vooraf vindt een telefonisch kennismakingsgesprek plaats.

De cursus wordt financieel mogelijk gemaakt door de gemeente  Kampen en is bedoeld voor
mantelzorgers van de gemeente Kampen.

Voor aanmelding en meer informatie:
info@welzijnkampen.nl (038) 469 15 00
secretariaat@mindfit.nl (088) 646 33 48