Welzijn Kampen
Wat wil je weten van

In de buurt

”Sterke dorpen en wijken”

De welzijnswerkers zijn dagelijks in de wijken en/of dorpen en zijn in contact met de mensen die een vraag hebben of iets voor een ander
willen of kunnen betekenen. Samen met vele actieve bewoners en bewonersinitiatieven zijn welzijnswerkers actief om mensen in beweging
te brengen, te verbinden om de leefbaarheid en samenredzaamheid in het dorp of wijk te vergroten.

De welzijnswerker legt verbindingen tussen bewoners, verenigingen, organisaties en instanties. De onderwerpen waar welzijnswerkers
mee bezig zijn is verschillend, maar het doel is altijd dat burgers mee kunnen doen in de maatschappij en om burgers met vragen
en/of zorgen te ondersteunen.

De welzijnswerker ondersteund burgers bij:
• Het oplossen van zorgen
• Het langer thuis blijven wonen
• Het verminderen van overlast
• Het iets willen doen voor en met een ander
• Het verbinden van wensen en ideeën
• Als zij iets willen veranderen
• Als zij iets willen organiseren
• Als zij in actie willen komen.

Welzijnswerkers halen wensen, vragen en ideeën op bij bewoners over het wonen en leven in de dorpen en wijken. Samen gaan we aan
de slag om hiermee in kleine of grotere acties mee aan de slag te gaan. Wilt u met ons in gesprek dan maken we graag een afspraak.
Dat kan bij u thuis of op een locatie naar keuze:
’t Meer
MFC, Korteweg 4
Wijkpost Ommeland

Sport, bewegen en vitaliteit
Een deel van de welzijnswerkers zijn buurtsportcoaches, die een combinatiefunctie hebben waarbij zij enerzijds werken aan
sterke dorpen en wijken en anderzijds de deelname aan de samenleving bevorderen  door sport en beweegactiviteiten.
Iedereen mag mee doen aan beweegactiviteiten, waardoor gezondheid en vitaliteit wordt bevorderd.

Buurtsportcoach
De welzijnswerkers motiveren bewoners tijdens hun contacten in wijken en buurten om deel te nemen aan sportieve activiteiten,
waarbij wordt samen gewerkt met plaatselijke sportverenigingen en/of organisaties.
Bijvoorbeeld: Het ondersteunen van (sport)verenigingen bij het opzetten van activiteiten voor en met senioren, zoals zit-fit gym.

Een aantal voorbeelden van onze vele projecten en activiteiten zijn: