Welzijn Kampen
Wat wil je weten van

Anne Louise Sikkema, welzijnswerker

Anne Louise Sikkema
Welzijnswerker team Kampen

Wijkpost Colijnlaan
Colijnlaan 1, gebouw Ommeland
8262 WB  Kampen
(038) 469 15 03
al.sikkema@welzijnkampen.nl

 

Sinds enige jaren ben ik werkzaam voor Welzijn Kampen als social worker en mantelzorgconsulent. Mijn accenttaak als social worker ligt bij het wijkwerk in Brunnepe en Hanzewijk. Als mantelzorgconsulent ondersteun ik mantelzorgers bij hun vragen en wensen. Daarnaast neem ik een deel van de PR van het steunpunt mantelzorg voor mijn rekening. Denk aan de nieuwsbrief, maar ook voorlichtingen. Want hoe meer mensen weten wat mantelzorg precies inhoudt, des te beter!

Anne Louise Sikkema