Welzijn Kampen
Wat wil je weten van

Mantelzorgbijeenkomst Verder met hersenletsel

Als iemand hersenletsel heeft na bijvoorbeeld een beroerte, hersenoperatie of ongeluk, kan dat
ingrijpende gevolgen hebben. Ook voor een partner of familielid die ineens mantelzorger is. Op
dinsdag 28 november organiseren Welzijn Kampen en InteraktContour een bijeenkomst speciaal
voor mantelzorgers van mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH).

Tijdens de bijeenkomst krijgen mantelzorgers inzicht in de zichtbare en onzichtbare gevolgen van
hersenletsel. Ook wordt er informatie gegeven over ondersteuning voor mantelzorgers en is er volop
gelegenheid om met andere mantelzorgers in gesprek te gaan. De mantelzorgbijeenkomst is van
19.00 tot 21.15 uur bij woonlocatie de Burgelstee aan de Burgwalstraat 26 in Kampen.

Aanmelden
Bent u mantelzorger en wilt u de mantelzorgbijeenkomst op dinsdag 28 november bijwonen? Dan
kunt zich telefonisch aanmelden bij Welzijn Kampen op 038 46 91 500 of via email aan info@welzijnkampen.nl