Welzijn Kampen
Wat wil je weten van

Ondersteuningsgroep ‘Naastbetrokken van mensen met dementie’

Binnenkort starten Steunpunt Mantelzorg Kampen en Mindfit een ondersteuningsgroep voor partners, familieleden en andere naastbetrokkenen van mensen met dementie. Deze ondersteuningsgroep is bedoeld voor inwoners van de gemeente Kampen, voor hen is deelname gratis.

In deze groep wordt aandacht besteed aan de specifieke problemen die mensen tegenkomen in hun contact met een naaste met dementie.

De groep bestaat uit vijf bijeenkomsten. De begeleiding is in handen van een consulente van het Steunpunt Mantelzorg Kampen en een sociaal psychiatrisch verpleegkundige van Dimence.

 Als iemand lijdt aan een vorm van dementie heeft dat niet alleen gevolgen voor de persoon zelf maar ook voor de omgeving. Het omgaan met een naaste met dementie valt niet altijd mee. Vaak komen er bij de naastbetrokkenen allerlei vragen op, zoals:  “Hoe kan ik het beste omgaan met bepaald gedrag? “Hoe ziet de toekomst eruit?” of “Hoe houd ik dit vol?”.

Om naastbetrokkenen een steuntje in de rug te bieden wordt deze ondersteuningsgroep georganiseerd. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: achtergronden van dementie, praktische tips voor de dagelijkse omgang met iemand met dementie, lastige situaties, communicatie en zorgen voor jezelf. Het uitwisselen van ervaringen vormt een belangrijk onderdeel van de groep.

Cursusdata: Woensdagavond 25 april van 19.45 -21.45u/22.00u en en daaropvolgend 9 mei, 16 mei, 23 mei en 30 mei.
Let op: in de week van 2 mei dus niet!
Locatie:  MFC, Korteweg 4, 8261 DC Kampen

Deelname is gratis, opgave is wel noodzakelijk. Vooraf vindt een telefonisch kennismakingsgesprek door een medewerker van Mindfit plaats

De cursus wordt financieel mogelijk gemaakt door de gemeente Kampen en is voor mantelzorgers woonachtig in Kampen.

Voor aanmelding en meer informatie: info@welzijnkampen.nl 038 – 4691500