Welzijn Kampen
Wat wil je weten van

Je moet het samen doen!

Gélena Honhoff heeft jarenlang bij een bank gewerkt. Toen zij hiermee stopte, wilde zij weten of het welzijnswerk nog bij haar paste.
Zij is toen bij de Vrijwilligerscentrale binnengelopen om te kijken of zij iets zou kunnen betekenen voor een ander. Er bleek iemand
nodig bij de Ombudswinkel op het gebied van onder andere sociale zekerheid en financiën.

”Het is vooral kortdurende hulpverlening die wij bieden. Je moet het zien als een steuntje in de rug of
een pilaar zijn waar mensen even _MG_4612tegen kunnen leunen.” Soms is het slechts een betalingsregeling die
met een instantie getroffen moet worden. Maar het gebeurt ook vaak dat Gélena iemand ondersteunt
voordat de schuldhulpverlening kan worden aangevraagd. Samen met de hulpvrager sorteert en
verzamelt zij de benodigde documenten waarna een cliënt goed voorbereid op intakegesprek kan gaan. Het woord ‘samen’ is belangrijk voor Gélena: ”Je hebt veel dezelfde vragen, maar je kan ook voor een nieuwe opgave komen te staan. Ik weet ook niet alles. Daarom zoek ik graag zoveel mogelijk samen met de hulpvragen uit. Zo leren wij er hopelijk beiden van.”

In 2015 werd Financiën op Koers in het leven geroepen. Ook de Ombudswinkel sloot zich bij dit samenwerkingsverband aan. Gélena is positief over deze nieuwe ontwikkeling, volgens haar zijn de lijntjes tussen de diverse organisaties veel korter. Het is een verrijking: ”Je kunt elkaar sneller om hulp vragen doordat we allemaal in een gebouw zijn. De hulpvrager die tijdens inloopspreekuur binnenkomt krijgt een zogenaamde ‘quickscan’. Daarbij worden een aantal vragen gesteld aan de hulpvrager waaruit duidelijk wordt bij wie hij met deze vraag het best terecht kan.” Op deze manier is het mogelijk om snel de juiste hulp te bieden. Gélena ziet mensen vaak ‘blij en gesteund’ de deur uitgaan. En daar doet Gélena het voor!