Welzijn Kampen
Wat wil je weten van

Spreekuur vluchtelingen

joosten

Foto: Daphne Bonsing |Studio VORM

Voor vragen op juridisch, maar ook op maatschappelijk gebied, houdt Vluchtelingenwerk vier dagdelen per week zogenoemde inloopspreekuren. Tijdens deze laagdrempelige spreekuren kunnen cliënten met allerlei vraagstukken terecht bij ervaren vrijwilligers onder begeleiding van een beroepskracht.

De hulpvragen die tijdens deze spreekuren gesteld worden liggen meestal op juridische of algemeen maatschappelijk vlak. Deze vragen zijn zeer divers: zo zijn er veel vragen over de (vreemdelingen)wet- en regelgeving, over de procedure van naturalisatie, over verlenging van de verblijfsvergunning en over gezinshereniging. Daarnaast wordt er hulp geboden bij het invullen van formulieren en bij het aanvragen van diverse gemeentelijke en landelijke voorzieningen.

Er wordt gesproken in Nederlands of Engels en zo nodig wordt een (telefonische) tolk ingeschakeld.

Openingstijden inloopspreekuren:
Maandag        09.00-11.30 uur (inloop tot 11.00 uur)
Woensdag      09.00-11.30 uur (inloop tot 11.00 uur) / 13.30-15.30 uur (inloop tot 15.00 uur)
Vrijdag            09.00-11.30 uur (inloop tot 11.00 uur)