Welzijn Kampen
Wat wil je weten van

Locaties WijZ Welzijn en De Kern gesloten

Alle locaties van WijZ Welzijn en De Kern zijn in verband met het coronavirus m.i.v. 16 maart,
gesloten voor alle publiek. Tot in ieder geval 6 april zullen er geen spreekuren worden gehouden
en geen activiteiten georganiseerd worden.
Er wordt nagedacht hoe de gevolgen hiervan samen kunnen worden opgevangen. Zodra hierover
meer te melden is, zal dit via de website en de diverse media bekend worden gemaakt.