Welzijn Kampen
Wat wil je weten van

Blijf actief via de digitale beweegles!

Onze activiteiten zijn stopgezet in verband met het coronavirus. Als alternatief vindt u een mogelijkheid om via de digitale weg toch actief te blijven. Klik op onderstaand filmpje voor een beweegles zit-fit gym van onze MBvO docente Ina de Wilde.