Welzijn Kampen
Wat wil je weten van

UITGESTELD Cursus Grip en Glans

De cursus Grip en Glans is wegens de corona-omstandigheden en onvoldoende aanmeldingen uitgesteld.
U kunt zich nog steeds aanmelden. Deelnemers ontvangen bericht wanneer de nieuwe startdatum bekend is.

Als u ouder wordt, verandert uw situatie. Sommige veranderingen zijn prettig, zoals het
krijgen van kleinkinderen en het hebben van meer tijd. Andere veranderingen zijn
minder prettig, zoals de achteruitgang van gezondheid, het wegvallen van een vaste
dagindeling, of verlies van dierbaren. Met de GRIP&GLANS groepscursus bieden we u
ondersteuning in het zoeken naar nieuwe mogelijkheden om uw tijd prettiger in te vullen
en in het aanleren van vaardigheden om zelf actief bij te dragen aan de glans van uw
eigen leven. De cursus wordt georganiseerd door Impluz in samenwerking met Wijz
Welzijn Kampen en Optimaal Oud en start op dinsdag 24 maart van 14.00-16.30 uur.

Tijdens de bijeenkomsten komen onderwerpen aan de orde die te maken hebben met manier
waarop u het leven wat meer glans kunt geven. Als rode draad door de cursus loopt het gebruik
van de zogenaamde GLANS-schijf van vijf, waarbij elke letter van het woord GLANS een schijfje
inneemt. De glansschijf is vergelijkbaar met de voedingsschijf. Alleen gaat het niet over gezonde
voeding, maar over andere belangrijke ‘voedingsmiddelen’ die mensen nodig hebben om prettig te
leven. Concrete onderwerpen zijn:

• positief zijn en blijven;
• initiatief nemen en zelfvertrouwen opbouwen;
• samen met anderen zijn en vriendschap;
• doelen stellen en bereiken;
• persoonlijke sterke punten ontdekken en uitbouwen;
• de positieve kanten van het alleen zijn, dan wel samenzijn ervaren.

De cursus bestaat uit zes wekelijkse bijeenkomsten van 2,5 uur. Een pauze is inbegrepen, waarin
voor thee en koffie wordt gezorgd. De groepen zullen uit ongeveer 10 deelnemers bestaan en
worden begeleid door twee ervaren GRIP&GLANS-docenten. De cursus biedt ruimte om ervaringen
uit te wisselen en vaardigheden te oefenen.

De cursus gaat van start op dinsdag 24 maart van 14.00-16.30. Overige data zijn 31 maart, 7 +
14 + 21 + 28 april. De cursus vindt plaats op de Korteweg 4, Multi Functioneel Centrum in Kampen
en is kosteloos.

Meer informatie en/of aanmelden
Cursus start bij voldoende deelnemers. Aanmelding voor 17 maart. De week voorafgaande aan de
start ontvangt u definitief bericht over de doorgang.

Geïnteresseerden kunnen meer informatie krijgen bij het secretariaat:
info@impluz.nl, tel. 0570-604 900 of bij Wijz Welzijn Kampen, info@welzijnkampen.nl,
tel. 038-469 1500 of bij Optimaal Oud, tel. 0653287125.

Opgave
Opgeven kan via deze link: https://aanmelden.welzijnkampen.nl/
of bij de receptie van Welzijn Kampen aan de Burgwal 45 te Kampen.
T (038) 469 15 00
E info@welzijnkampen.nl