Welzijn Kampen
Wat wil je weten van

Informatiegids gratis af te halen

Vanaf maandag 3 december 2018 is de nieuwe informatiegids van Welzijn Kampen gratis af
te halen aan de balie van de Burgwal 45 in Kampen tussen 9:00 en 16:00 uur. Hierin vindt
u informatie over onze Welzijnswinkel met diverse services (zoals vervoersservice), de
tijden van onze spreekuren (zoals financiën op koers). Ook geeft de gids veel informatie
en uitleg  over de mogelijkheden voor (mantelzorg)ondersteuning, ouderenadvies en advisering
op het gebied van vrijwilligerswerk, wonen, welzijn en zorg. Daarnaast praktische informatie
over  beweeg- en ontmoetingsactiviteiten en (computer)cursussen in de gemeente Kampen,
waaraan u kunt deelnemen.

Uiteraard zijn wij  bereid om u verdere inlichtingen te verstrekken.
Tel.nr. 038-4691500 of email: info@welzijnkampen.nl

Voorkant informatiegids welzijn kampen