Welzijn Kampen
Wat wil je weten van

Praatcafé; Praat Nederlands met me

Van september tot november 2019 gaat het Taalpunt en Welzijn de pilot ‘Praatcafé’ draaien.

Het idee is dat iedereen die in Kampen woont en meer Nederlands weer oefenen in de praktijk
naar het Kamper Praatcafé kan komen.

Het is bewust geen Nederlandse les, maar een laagdrempelige manier om Nederlands te spreken
en anderen te ontmoeten.

Enige voorwaarde is dat mensen die echt nog weinig Nederlands spreken, een taalcoach of
buurvrouw meenemen.

Er wordt een kleine bijdrage gevraagd voor de koffie/thee.

Waar?
MFC, Korteweg 4

Wanneer?
Vanaf september is het Praatcafé iedere vrijdagochtend geopend tussen 10.00 en 12.00 uur.

praatcafe