Welzijn Kampen
Wat wil je weten van

Sinds kort ook dagbesteding in Margaretha!

Margaretha in Kampen, welke Kampenaar kent het niet? Maar weet u ook dat Margaretha de
laatste jaren een plek is geworden voor (hulpbehoevende) mensen uit de buurt? Door de vele
vrij toegankelijke faciliteiten zoals een winkeltje, de activiteitenbegeleiding en het
restaurant MaGreet is Margaretha niet alleen een verzorgingshuis, maar is het ook toegankelijk
geworden voor oudere en/of hulpbehoevende buurtbewoners.

Om tegemoet te komen aan de zorgvraag in de wijk, is Margaretha sinds kort ook gestart met een
dagbesteding, genaamd De Burgwalhof. Bij de dagbesteding bieden ze een zinvolle daginvulling
voor oudere en hulpbehoevende buurtbewoners die hier behoefte aan hebben. Tijdens de
dagbesteding verzorgen zij activiteiten die gericht zijn op het in stand houden van de lichamelijke,
geestelijke en sociale mogelijkheden; de activiteiten variëren van koken tot bewegen op de stoel
en van houtbewerking tot geheugentraining. Door samen met de bezoekers te kijken waar ieders
interesses en mogelijkheden liggen, kunnen zij ondersteunen in de mogelijkheid om zo veilig en goed
mogelijk thuis te blijven wonen.

Een dagbesteding kan nuttig zijn voor het in stand houden van de mogelijkheden, maar het kan ook
dienen ter ontlasting van de mantelzorger. Het kan goed zijn even een andere daginvulling te hebben
zodat de mantelzorger een dagje bij kan tanken en hij/zij het mantelzorgen daardoor wat beter
vol kan houden. Zo kunnen er verschillende redenen zijn om dagbesteding te volgen.
Om deel te kunnen nemen aan de dagbesteding is het nodig een WMO indicatie aan te vragen bij de
gemeente. Hoe dit werkt leggen de medewerkers graag uit en zo nodig ondersteunen zij u hierbij,
neem daarvoor gerust contact met hen op!

Bent u of kent u iemand die behoefte heeft aan zo’n vorm van daginvulling en bent u geïnteresseerd
in dagbesteding De Burgwalhof? Kom dan gerust eens kijken en sfeer proeven op maandag of donderdag,
u bent van harte welkom! Voor meer informatie, vragen of voor het aanmelden voor De Burgwalhof kunt
u mailen of bellen met de receptie van Margaretha.

Woonzorgconcern Margaretha  | Burgwal 45 | 8261 EP Kampen | 038-2040200 |
Dagbesteding.margaretha@ijsselheem.nl