Welzijn Kampen
Wat wil je weten van

Belastingaangifte 2018

De periode dat iedereen belastingaangifte moet doen over 2018 komt er weer aan.
Ook dit jaar zullen de medewerkers van Financien op Koers in samenwerking met bibliotheek Kampen
invuldagen voor de belastingaangifte 2018 organiseren.

Deze dagen zijn gepland op maandag 25 en dinsdag 26 maart 2019. De locatie is net als vorig jaar de Bibliotheek.

Iedere burger van Kampen is welkom!

Vanwege de belasting invuldagen zal er op dinsdag 26 maart geen regulier aanbod zijn voor het spreekuur van
Financien op Koers.

Tijd:
Ochtend: 09.00 – 11.30 uur
Middag: 13.00 – 15.00 uur

Waar:
Bibliotheek Kampen
Oudestraat 216
8261 CA KAMPEN

DigiD-code is verplicht!
Een voorwaarde om hulp te krijgen bij uw aangifte is dat u een DigiD-code heeft.
Heeft u géén DigiD-code? Vraag deze dan aan via www.digid.nl/aanvragen. Vervolgens ontvangt u binnen
5 werkdagen een activatiecode. Deze code moet u invullen op www.digid.nl/activeren. Daarna is uw DigiD-code
klaar voor gebruik.

Hulp nodig bij het aanvragen van een DigiD-code?
Heeft u hulp nodig bij het aanvragen, dan kunt u langskomen op één van de inloopspreekuren van Financiën op Koers.
Dit spreekuur is op dinsdag,- en donderdagochtend van 09.00-12.00 uur.
Adres: Burgwal 45, 8261 EP Kampen.
Let op: Denkt u er dan aan dat u dit tijdig doet, omdat het na het aanvragen nog een aantal dagen duurt voordat
u de activatiecode ontvangt!

Nog meer meenemen:
Om u goed te kunnen helpen hebben wij nog meer documenten nodig. De belangrijkste gegevens zijn jaaropgave(n)
2018 en uw legitimatiebewijs. Elke situatie is anders, leest u hiervoor aandachtig de bijgevoegde meeneemlijst
door om de aanvullende gegevens behorende bij uw situatie ook mee te nemen.

Partner?
Het is belangrijk, als u een partner heeft, dat hij/zij meekomt.

Ten slotte wijzen wij u er op, dat de aangifte wordt ingevuld op basis van de door u verstrekte gegevens. Er
kunnen geen rechten worden ontleend aan de invulhulp.