Welzijn Kampen
Wat wil je weten van

Cursus Betrokken bij Dementie

Ondersteuningsgroep voor naastbetrokkenen van mensen met dementie in Kampen

Op dinsdagavond 7 mei  2019 start bij Welzijn Kampen in samenwerking met Impluz
weer een cursus voor partners, familieleden en andere naastbetrokkenen van mensen
met dementie.

Als iemand lijdt aan een vorm van dementie dan heeft dat niet alleen gevolgen
voor de persoon zelf, maar ook voor de omgeving. Het omgaan met iemand met dementie
valt niet altijd mee. Vaak komen er allerlei vragen op, zoals:
‘Hoe kan ik het beste omgaan met bepaald gedrag?’ , ‘Hoe ziet de toekomst eruit?’,
‘Waar kan ik terecht voor hulp?’  of ‘Hoe houd ik dit zelf vol?’.

De ondersteuningsgroep is bedoeld om naastbetrokkenen een steuntje in de rug te bieden.
Onderwerpen die aan de orde komen zijn: achtergronden van dementie, gevolgen van de
aandoening voor de persoon zelf en voor de omgeving, praktische tips voor de dagelijkse
omgang met iemand met dementie, communicatie en zorgen voor jezelf. Het uitwisselen
van ervaringen vormt een belangrijk onderdeel van de groep.

Deze cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten. De begeleiding is in handen van
Dominique Bekke, preventiewerker (Impluz) en een consulent mantelzorg.

Data:  Dinsdagavond  7, 14, 21, 28 mei en 4 juni van 19.00 uur tot 21.00 uur

Locatie: Burgwal 45 (Provenierskamer).

Kosten: deelname is gratis, maar vooraf aanmelden is verplicht.
Er vindt vooraf een telefonische kennismaking plaats.
De cursus wordt financieel mogelijk gemaakt door de gemeente Kampen en is vooral bedoeld
voor inwoners (mantelzorgers) van deze gemeente.

Voor aanmelding en meer informatie:
Email: mantelzorg@welzijnkampen.nl
Telefoon: 038-4691500 Dominique Bekke of Erna Klok