Welzijn Kampen
Wat wil je weten van

Naastbetrokken van dementie

Ondersteuningsgroep voor naastbetrokkenen van mensen met dementie in Kampen

Op donderdagmiddag 1 november start Welzijn Kampen in samenwerking met Impluz weer een cursus
voor partners, familieleden en andere naastbetrokkenen van mensen met dementie.

Als iemand lijdt aan een vorm van dementie dan heeft dat niet alleen gevolgen voor de persoon
zelf, maar ook voor de omgeving. Het omgaan met iemand met dementie valt niet altijd mee. Vaak
komen er allerlei vragen op, zoals:  ‘Hoe kan ik het beste omgaan met bepaald gedrag?’ ,
‘Hoe ziet de toekomst eruit?’, ‘ Waar kan ik terecht voor hulp?’  of ‘Hoe houd ik dit zelf vol?’.

De ondersteuningsgroep is bedoeld om naastbetrokkenen een steuntje in de rug te bieden.
Onderwerpen die aan de orde komen zijn: achtergronden van dementie, gevolgen van de aandoening
voor de persoon zelf en voor de omgeving, praktische tips voor de dagelijkse omgang met iemand
met dementie, communicatie en zorgen voor jezelf. Het uitwisselen van ervaringen vormt een belangrijk
onderdeel van de groep.

Deze cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten. De begeleiding is in handen van Simone School, mantelzorgconsulent
Welzijn Kampen en Dominique Bekke, preventiewerker Impluz.

Waar:           Burgwal 45, Kampen
Wanneer:     Donderdag 1, 8, 15, 22 en 29 november van 15.00 tot 17.00 uur.
Kosten:        Deelname is gratis, vooraf aanmelden is verplicht.
Er vindt vooraf een telefonische kennismaking plaats.

Voor aanmelding en meer informatie:
E-mail mantelzorg@welzijnkampen.nl, telefoon 038-4691500

De cursus wordt financieel mogelijk gemaakt door de gemeente  Kampen en is vooral bedoeld voor
inwoners (mantelzorgers) van deze gemeente.