Welzijn Kampen
Wat wil je weten van

Stap voor stap naar vriendschap

Handreikingen voor het aangaan en opbouwen van sociale contacten.

Op dinsdag 5, 12 en 26 februari  en dinsdag 5 maart 2019 start de cursus
‘Stap voor stap naar vriendschap’. De cursus bestaat 
uit vier bijeenkomsten en vindt
plaats aan de Burgwal 45 van 19:00-21:00 uur. Voor mensen die
hun sociale contacten
willen uitbreiden.

Een mens is een sociaal wezen en heeft contacten met anderen nodig voor het eigen welzijn.
Mensen die beschikken over een hecht sociaal netwerk zijn over het algemeen gelukkiger.
Bestaande contacten kunnen wegvallen door verhuizing, scheiding, verlies van werk of verlies van
dierbaren uit je omgeving. Het is altijd van belang om een sociaal netwerk te hebben: mensen in uw
naaste omgeving met wie u plezierige activiteiten kunt ondernemen en die hulp en steun willen
bieden. Mensen die er voor u zijn in goede en slechte tijden. Niet iedereen gaat het leggen van
contact even makkelijk af. Contact leggen vraagt moed. Tips en oefeningen kunnen helpen om
stappen te zetten.

Via de cursus willen we u handvatten meegeven om actief aan de slag te gaan met het aangaan en
behouden van contacten.
Onderwerpen die aan de orde komen:
*Betekenis van sociale contacten
*Verschillen vormen van contact
*Vaardigheden die belangrijk zijn in het opbouwen en behouden van contacten

Wilt u actief aan de slag om nieuwe contacten op te bouwen?
* Zoals bijvoorbeeld sociale contacten en/of vriendschappen?
* Of een maatje om samen activiteiten te ondernemen?
Dan is deze cursus ‘Stap voor stap naar vriendschap’ misschien iets voor u.

De bijeenkomsten worden begeleid door een sociaal werker van Stichting Welzijn in Kampen en een
preventiewerker van Mindfit.

Data en tijdstip: dinsdag 5, 12 en 26 februari en dinsdag 5 maart 2019 van 19.00 tot 21.00 uur.
Locatie: Burgwal 45
Er zijn geen kosten verbonden aan deze bijeenkomsten. Opgave is nodig. Vooraf vindt een
telefonisch kennismakingsgesprek plaats.

Voor aanmelden en informatie: info@welzijnkampen.nl, tel 038- 4691500.