Welzijn Kampen
Wat wil je weten van

Gezond in de Stad

Een onderdeel van de activiteiten zijn hierbij gericht op Gezond in de Stad. Het is belangrijk om actief bezig te zijn met het creëren
en behouden van een goede geestelijke- en fysieke gezondheid. Daarom wordt er ondersteuning geboden bij sportieve initiatieven.
Het is belangrijk met de geestelijke- en fysieke gezondheid aan de slag te gaan omdat er verwacht wordt dat mensen steeds langer
thuis wonen. Voor ouderen wordt er in de Hanzewijk zit-fit-gym, In Balans en Tai Chi georganiseerd.
In MFC Korteweg 4 wordt er werelddans gegeven.

Maar denk bijvoorbeeld ook aan het Johan Cruijff toernooi dat we ieder jaar organiseren. De jeugd speelt een leuk potje voetbal,
maar ondertussen speelt respect voor elkaar een belangrijke rol tijdens dit toernooi.  Op die manier proberen we een steentje
bij te dragen.

Cruyff tournooi  sport en spel 's Heerenbroek 9-4-2013IMG_0542