Welzijn Kampen
Wat wil je weten van

In de buurt

”Sterke dorpen en wijken”

De welzijnswerkers zijn dagelijks in de wijken en/of dorpen en zijn in contact met de mensen die een vraag
hebben of iets voor een ander willen of kunnen betekenen. Samen met vele actieve bewoners en bewonersinitiatieven
zijn welzijnswerkers actief om mensen in beweging te brengen, te verbinden om de leefbaarheid en samenredzaamheid
in het dorp of wijk te vergroten.

De welzijnswerker legt verbindingen tussen bewoners, verenigingen, organisaties en instanties. De onderwerpen waar
welzijnswerkers mee bezig zijn is verschillend, maar het doel is altijd dat burgers mee kunnen doen in de maatschappij
en om burgers met vragen en/of zorgen te ondersteunen.

De welzijnswerker ondersteunt burgers bij:
• Het oplossen van zorgen
• Het langer thuis blijven wonen
• Het verminderen van overlast
• Het iets willen doen voor en met een ander
• Het verbinden van wensen en ideeën
• Als zij iets willen veranderen
• Als zij iets willen organiseren
• Als zij in actie willen komen.

Welzijnswerkers halen wensen, vragen en ideeën op bij bewoners over het wonen en leven in de dorpen en wijken.
Samen gaan we aan de slag om hiermee in kleine of grotere acties mee aan de slag te gaan. Wilt u met ons in gesprek
dan maken we graag een afspraak.Dat kan bij u thuis of op een locatie naar keuze:
’t Meer in IJsselmuiden
MFC, Korteweg 4 in Kampen

Sport, bewegen en vitaliteit
Een deel van de welzijnswerkers zijn buurtsportcoaches, die een combinatiefunctie hebben waarbij zij enerzijds werken
aan sterke dorpen en wijken en anderzijds de deelname aan de samenleving bevorderen  door sport en beweegactiviteiten.
Iedereen mag mee doen aan beweegactiviteiten, waardoor gezondheid en vitaliteit wordt bevorderd.

Buurtsportcoach
De welzijnswerkers motiveren bewoners tijdens hun contacten in wijken en buurten om deel te nemen aan sportieve
activiteiten, waarbij wordt samen gewerkt met plaatselijke sportverenigingen en/of organisaties.
Bijvoorbeeld: Het ondersteunen van (sport)verenigingen bij het opzetten van activiteiten voor en met senioren,
zoals zit-fit gym.