Welzijn Kampen
Wat wil je weten van

Jongerenwerk

De jongerenwerkers zijn wekelijks op hangplekken, op straat en in keten aanwezig om met jongeren te praten en te kijken
wat hen behoeften zijn. Dit kan een activiteit zijn, een plek zijn of de behoefte aan zorg en/of aandacht. Samen met de jongeren
wordt gekeken wat er kan worden gedaan en bereikt.

Verder organiseren wij ieder jaar het Johan Cruijff toernooi. De jeugd speelt een leuk potje voetbal,
maar ondertussen speelt respect voor elkaar een belangrijke rol tijdens dit toernooi.  Op die manier proberen we een steentje
bij te dragen. Ook zijn we tijdens de avonden in the Take in contact met de jeugd van IJsselmuiden en omstreken. We horen wat
er speelt onder de jeugd, maar ook in de gezinnen. Soms is daar een helpende hand nodig en die proberen we dan aan te reiken.
Dit kan in verschillende vormen, bijvoorbeeld ouder-ondersteuning of speciale avonden voor meiden.

Adres
Locatie ’t Meer
Oosterholtseweg 11
8271 PS IJsselmuiden
Tel: 038 – 469 15 04

Take opening foto 1 (Foto Tennekes)  Cruyff tournooi