Welzijn Kampen
Wat wil je weten van

Jeugd en opvoeden

Binnen het programma van poppodium ’t Ukien, het MFC Korteweg 4, the Take en op straat zijn de jongerenwerkers
en welzijnswerkers actief. Zij ondersteunen en begeleiden jongeren bij diverse activiteiten en projecten.
Zij zorgen vooral voor een veilige omgeving.

De activiteiten/projecten zijn gericht op:
– Voorkomen en stoppen van overlast
– Individuele trajecten en coaching van (kwetsbare) jongeren, evt in samenspraak met ouders
– Verbinden van jongeren onderling en met projecten en/of netwerken
– Bevorderen van talenten en eigen kracht
– Ondersteunen van vrijwilligersgroepen in the Take en t Ukien, zodat er openstelling kan plaats vinden
– Aandacht besteden aan thema’s bijvoorbeeld: pesten, sexting, omgaan met alcohol en drugs, verliefdheid, social media

Voorop staat dat iedereen mag  meedoen!

Waar kunnen jongeren naar toe?

Jeugdhonk the Take
Jeugdhonk the Take is een accomodatie voor en door jongeren. Zij kunnen zich daar ontspannen en ontwikkelen.
Hier hebben jongeren de ruimte om elkaar te ontmoeten, nieuwe indrukken op te doen en samen activiteiten te ondernemen.
Jeugdhonk the Take is onderdeel van locatie ’t Meer.

’t Ukien / oefenruimte
’t Ukien organiseert diverse bandavonden, thema-avonden en nog veel meer voor en door jongeren vanaf 16 jaar.

Ambulant jongerenwerk
Het ambulant jongerenwerk zoekt jongeren op in hun “”natuurlijke leefomgeving”. Dat kan een hangplek, straathoek
of keet zijn. Het belangrijkste doel is het beperken van overlast en jongeren stimuleren om mee te doen aan activiteiten in Kampen.

Keten
De keten hebben een certificaat nodig om open te mogen in de gemeente Kampen. De welzijnswerker kan de keeteigenaar en
contactpersonen van de keten ondersteunen bij brandveiligheid, alcoholmatiging, voorkomen van overlast, organiseren van activiteiten, etc.