Welzijn Kampen
Wat wil je weten van

Doen wat werkt. Dichtbij!

Dit is de titel van het rapport van Wijz Welzijn Kampen en De Kern, waarin de meerwaarde van het welzijnswerk voor de gemeente Kampen en haar inwoners te lezen is. Diverse in het rapport  beschreven landelijke onderzoeken laten deze meerwaarde zien.

Interessant, dat juist in een tijd van bezuiniging wordt betoogd dat meer en/of andere inzet van het welzijnswerk bijdraagt aan het voorkomen van duurdere andere inzet later. ‘Voorkomen is beter dan genezen’ had dan ook de ondertitel van dit rapport kunnen zijn.

Doen wat werkt! Dichtbij!