Welzijn Kampen
Wat wil je weten van

Jaarverslag 2018

Met deze publicatie krijgt u in vogelvlucht een indruk
van de activiteiten van Welzijn Kampen in 2018
in de gemeente Kampen onder het motto ‘Samen
voor Welzijn…’

Welzijn Kampen is een zelfstandige lokale organisatie
met een deskundige achterban en wordt door
de Dimence Groep ondersteund op het gebied van
bedrijfsvoering, kennis, personeelsvertegenwoordiging,
ervaringen in de regio, activiteiten, projecten
en beleid.

Per 1 januari 2018 is Welzijn Kampen organisatorisch
opgedeeld in drie gebiedsgerichte teams. Op deze
wijze zijn de kennisdomeinen van onze medewerkers
beter aan elkaar verbonden en kon onze dienstverlening
nog beter voor de inwoner binnen zijn woonomgeving
worden georganiseerd.

Het jaar 2018 heeft ook in het teken gestaan van
het samen met de gemeente Kampen werken aan
een nieuw proces van subsidieaanvraag tot verantwoording
van de subsidie beter te stroomlijnen,
zodat we de juiste beleidsinformatie leveren en een
toegevoegde waarde kunnen creëren in dit proces.
Dit proces zal in 2019 resulteren in nieuwe samenwerkingsafspraken.

Medewerkers en directie van Welzijn Kampen wensen
u veel leesplezier!

Na het lezen behoefte aan meer informatie? Wees
welkom op één van onze locaties of met een vraag
in onze mailbox! info@welzijnkampen.nl

 

Klik hier voor  Samen voor Welzijn jaarverslag 2018