Welzijn Kampen
Wat wil je weten van

Klachtenformulier

Heeft u een klacht en wilt u dat bij de klachtencommissie kenbaar maken?
Download dan hier het klachtenformulier.

U kunt het formulier mailen naar klachtencommissie@dimence.nl of afgeven / sturen naar:
Ambtelijk secretaris klachtencommissie
Postbus 5003, 7400 GC Deventer

De klachtencommissie gaat zorgvuldig met uw formulier om en gebruikt deze niet voor andere doeleinden
dan de behandeling van de klacht.