Welzijn Kampen
Wat wil je weten van

Jacqueline Dijkslag, sociaal werker

Jacqueline Dijkslag
Sociaal werker

MFC, Korteweg 4
Korteweg 4
8261 DC  Kampen
(038) 469 15 00
j.dijkslag@welzijnkampen.nl

Als sociaal werker ben ik werkzaam voor de wijken Brunnepe en Hanzewijk, met als accenttaak ouderenwerk. Ik ben coördinator van de vrijwillige ouderenadviseurs en vrijwilligers van Welzijn Kampen die activiteiten voor ouderen organiseren in de gemeente. Als consulent mantelzorg zet ik me ervoor in om overbelasting te voorkomen.

Jacqueline Dijkslag 1