Welzijn Kampen
Wat wil je weten van

Stichting

Welzijn Kampen stimuleert en versterkt de Kamper kracht. Wij verbinden burgers en organisaties en bevorderen daarmee de zelfredzaamheid en de zelfontplooiing van mensen. Zo zorgt zij er voor dat iedereen in de gemeente Kampen mee kan doen.

Opdrachtgever
De gemeente Kampen is opdrachtgever en over de taken die uitgevoerd worden, zijn afspraken gemaakt. Aan de gemeente Kampen wordt jaarlijks verantwoording afgelegd over de uitvoering en de behaalde resultaten.

 

Stichting Welzijn Kampen is sinds 1 januari 2017 onderdeel van de Dimence Groep.

Arganogram Dimence Groep