Welzijn Kampen
Wat wil je weten van

Check bezoekregeling van verpleeghuis!

De noodverordening van de Veiligheidsregio’s in Nederland is op 10 augustus opnieuw aangepast. De persconferentie kondigde vooral maatregelen aan voor jongeren en studenten. Maar er is ook een aanpassing gedaan in de bezoekregeling van verpleeghuizen en andere woonvormen voor ouderen. Het is dus belangrijk om nu alvast de bezoekregeling en maatregelen van de instelling waar jouw dierbare woont te checken bij eventuele toekomstige besmettingen.

Bekijk het hele bericht van Mantelzorgelijk op de website.