Welzijn Kampen
Wat wil je weten van

Cluster Mantelzorg zoekt nieuwe leden

Doorstart Cluster Mantelzorg
De Adviesraad maatschappelijke ondersteuning (ARMO) van de gemeente Kampen bestaat uit 7
clusters, uit ieder cluster worden 2 mensen afgevaardigd die zitting nemen in de maandelijkse
vergadering. Meer informatie over de adviesraad vind u op adviesraadmo@kampen.nl

1 van de clusters is Mantelzorg, helaas zijn de 2 afgevaardigden recent gestopt met hun deelname
en zijn deze vacatures nog niet opgevuld. Ook het functioneren van het cluster (dat de achterban
zo goed mogelijk representeert)-stond enigszins onder druk.

Deze nieuwsbrief komt bij veel mantelzorgers in de mailbox, daarom maak ik graag gebruik van het
aanbod het Steunpunt Mantelzorg om een oproep te doen! Lijkt het u wat om mee te praten over
zaken die u als mantelzorger aangaan en mee te denken binnen de ARMO over allerlei zaken
betreffende het sociaal domein: reageer dan!

Aanmelden kan via het mailadres Wmoadviesraad@kampen.nl of telefonisch bij de voorzitter.

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij
Erna Klok van het Steunpunt Mantelzorg, Welzijn Kampen via e.klok@welzijnkampen.nl
Bernard Engberts van de gemeente Kampen via tel. 038-3392971 of
Carel Diekerhof voorzitter van de Adviesraad MO via tel. 038-3326231.