Welzijn Kampen
Wat wil je weten van

Financiële mantelzorgwaardering

De Financiële Mantelzorgwaardering voor volwassenen bestaat in 2019 uit een financiële
waardering van (maximaal) 100 euro.
Om voor de financiële waardering in aanmerking te komen, moeten aanvragen uiterlijk 31 oktober
2019 ingediend zijn bij het Steunpunt Mantelzorg.
De mantelzorgwaardering kan rechtstreeks digitaal worden aangevraagd via de website
https://aanmelden.welzijnkampen.nl/. Ook de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de
financiële waardering staan daar vermeld.
Let op: omdat we lang niet van alle mantelzorgers weten welke veranderingen er plaatsvinden in
een jaar, is het nodig om ieder jaar opnieuw de aanvraag te doen!

Papieren aanvraagformulieren liggen tijdens openingstijden bij de balie van Welzijn Kampen,
Burgwal 45 in Kampen en bij het stadhuis, Burgemeester Berghuisplein 1 in Kampen.

Jonge mantelzorgers tussen 6 en 18 jaar, die bij het Steunpunt Mantelzorg staan
ingeschreven, ontvangen in november als waardering een verrassing.
Kent u een jonge mantelzorger die nog niet bij ons staat ingeschreven, maar wel de waardering
verdient? Laat het ons weten! Ze kunnen ook rechtstreeks worden ingeschreven via
https://welzijnkampen.nl/steunpunt-mantelzorg/aanmelden-mantelzorger/.
Gebeurt dit vóór 31 oktober, dan krijgen zij natuurlijk ook een verrassing.

Iemand is jonge mantelzorger als in zijn of haar thuissituatie iemand zorg krijgt vanwege een
(psychische) ziekte, beperking of verslaving.
Jonge mantelzorger zijn is niet altijd leuk en in sommige gevallen zelfs heel vervelend of verdrietig.
Ze hebben vaak meer zorgen dan andere kinderen en jongeren en soms is er wat minder aandacht
voor ze.

Openingstijden balie Welzijn Kampen:
Maandag t/m donderdag van 8.30 tot 12.30 uur
en van 13.30 tot 16.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.