Welzijn Kampen
Wat wil je weten van

Koffieochtend voor mantelzorgers

Een lotgenotencontact speciaal voor mensen die mantelzorger zijn.
Een ochtend waar ruimte is om met elkaar in gesprek te gaan.
Om uw verhaal te doen, een lach en een traan te laten zien of om uw vraag te stellen.

Bij interesse kunt u contact opnemen met het Steunpunt mantelzorg via mantelzorg@welzijnkampen.nl 
Of bel naar 038 4691500

 

Kopjes koffie