Welzijn Kampen
Wat wil je weten van

Vrijwilligersverzekering ook voor mantelzorgers!

Vrijwilligersverzekering van de gemeente Kampen ook bestemd voor mantelzorgers!

Mantelzorgers zijn onmisbaar in onze samenleving. Er zijn ruim 2,6 miljoen Nederlanders die voor een langere tijd intensief zorgen
voor familieleden of kennissen. Gelet op het maatschappelijke belang van mantelzorg (en vrijwilligerswerk) heeft de gemeente
een vrijwilligersverzekering afgesloten. Ook mantelzorgers vallen onder de vrijwilligersverzekering.

Wat te doen bij schade?
In geval van schade kunt u zich als mantelzorger melden via mantelzorg@welzijnkampen.nl
U kunt ook het schadeformulier invullen en digitaal aan VGA verzenden.
Kijk voor de voorwaarden eerst op: https://www.amsterdam.nl/vga/zakelijke/vrijwilligers/kamper-vrijwilligers-0/
Wij ontvangen bij rechtstreekse schademeldingen graag een cc op een van bovenstaand e-mailadres, zodat wij de
meldingen kunnen registreren.