Welzijn Kampen
Wat wil je weten van

Waardering voor Mantelzorgers!

“Mantelzorg, dat doe je gewoon”, “Mantelzorg, daar kies je niet voor dat overkomt je!” “Mantelzorg, ik doe het met liefde, maar het valt me zwaar in combinatie met werk en gezin.” “Er zijn zoveel ballen die ik hoog moet houden, ik kom niet aan mezelf toe!”

Zomaar een greep uit wat mantelzorgers vertellen en ervaren. Elke mantelzorger heeft zijn eigen verhaal, geen situatie is hetzelfde.

Fleurige attentie
Mantelzorger ben je het hele jaar door en niet alleen rond de Dag van de Mantelzorg. Als blijk van waardering ontvangen alle volwassen mantelzorgers die in de gemeente Kampen wonen én staan ingeschreven bij het Steunpunt Mantelzorg Kampen daarom niet in november, maar déze week al een fleurige attentie.

Als aftrap van de mantelzorgwaardering was mw. Woltheus, mantelzorger voor haar man, bereid tijd vrij te maken om het eerste “bloemetje” in ontvangst te nemen van wethouder Van der Sluis, portefeuillehouder WMO binnen de Gemeente Kampen en Jan Toonen, manager van Welzijn Kampen, waar Steunpunt Mantelzorg Kampen onderdeel van is.

Jonge mantelzorgers vanaf 6 jaar ontvangen later dit jaar nog een leuke attentie.

Financiële mantelzorgwaardering
Van 1 tot en met 31 oktober kunnen mantelzorgers de financiële mantelzorgwaardering, een bedrag van 100 euro, weer aanvragen bij de gemeente Kampen via het Steunpunt Mantelzorg Kampen. Mantelzorgers die in het jaar voorafgaand aan deze periode langer dan drie maanden, meer dan 8 uur per week, op onbetaalde basis zorg hebben verleend komen hiervoor in aanmerking. Degene voor wie gezorgd wordt, moet woonachtig zijn in de gemeente Kampen.

Dag van de Mantelzorg – activiteiten op Zaterdag 9 November
Op zaterdag 9 november zullen er, in samenwerking met Quintus, activiteiten worden georganiseerd in het kader van de Dag van de Mantelzorg.

Ook aan de jonge mantelzorgers zal hierbij worden gedacht.

Wat kunt ú doen?
Veel mantelzorgers staan er niet bij stil dat ze mantelzorger zijn. Kent u mantelzorgers? Breng dit bericht eens bij ze onder de aandacht, durf met ze in gesprek te gaan, bied uw hulp aan, vraag wat u kunt doen. Alle beetjes helpen. Vergeet ook vooral de jonge mantelzorgers niet, zodat ze boven alles gewoon kind kunnen zijn!

Steunpunt Mantelzorg Kampen
Alle mantelzorgers die staan ingeschreven bij het Steunpunt Mantelzorg Kampen ontvangen in september informatie over de financiële mantelzorgwaardering en de Dag van de Mantelzorg. Deze informatie zal ook hier op de website  vermeld worden en via de lokale en (social) media onder de aandacht worden gebracht, bijvoorbeeld via de Facebook-pagina “Steunpunt Mantelzorg, Welzijn Kampen”.

Bent u mantelzorger? Dan kunt u zich gratis inschrijven bij het Steunpunt Mantelzorg via deze link of 038-4691500. Ondersteuning, advies, cursussen, informatieavonden en ander aanbod zijn eveneens gratis.

Wethouder mantelzorger bloemetje