Welzijn Kampen
Wat wil je weten van

Vluchtelingenwerk

Welzijn Kampen, afdeling  Vluchtelingen- en Migrantenwerk behartigt de belangen van asielzoekers, vluchtelingen  en migranten in de gemeente Kampen. Wij werken samen met verschillende landelijke, regionale en plaatselijke organisaties op het gebied van integratie, participatie en inburgering. De werkzaamheden worden uitgevoerd door 60 vrijwillige medewerkers. Zij worden in het werk ondersteund en bijgestaan door vier beroepskrachten. De vrijwilligers helpen vluchtelingen en migranten bij zaken rond het wonen en leven in Kampen, zij geven voorlichting en advies op de spreekuren, zij helpen als tolk, zij geven les in de Nederlandse taal, zij zijn taalcoach of geven huiswerkbegeleiding.