Welzijn Kampen
Wat wil je weten van

Huisvesting

Elke gemeente heeft een taakstelling voor het huisvesten van vergunninghouders vanuit de centrale opvang (AZC).
Wij werken samen met de gemeente, deltaWonen en Beter Wonen. Wij hebben een introductieprogramma waarbij
nieuwkomers intensieve begeleiding krijgen bij alle zaken rond de verhuizing en het  wonen in Kampen.

Huisvesting