Welzijn Kampen
Wat wil je weten van

Taalschool

Nederlands leren?
Voor iedere migrant of vluchteling die in Nederland woont en werkt is het noodzakelijk om
basiskennis van het Nederlands te hebben. 20160607_131512De taalschool kan daarbij helpen, mits je inwoner
bent van de Gemeente Kampen.

Wat doet de taalschool?
Sinds 2000 heeft Welzijn Kampen, afdeling Vluchtelingen- en migrantenwerk, een taalschool waar lesgegeven wordt aan mensen uit de gemeente Kampen die de Nederlandse taal graag willen leren. De taalschool is géén gecertificeerde inburgeringsaanbieder waarbij een inburgeringsdiploma
kan worden gehaald. De taalschool wil diegenen die door verschillende omstandigheden buiten de boot vallen toch een mogelijkheid bieden om Nederlands te leren.De taalschool wordt gerund door
een tiental enthousiaste vrijwilligers. Op een laagdrempelige manier en in een goede sfeer wordt het
Nederlands geleerd en bijgehouden. Er wordt met elkaar gelezen, geschreven en vooral veel gesproken.

Wanneer?
De taalschool heeft 5 daggroepen van verschillende niveaus en een avondklas.
De avondklas is speciaal opgezet voor migranten uit bijvoorbeeld (Oost) Europa, die overdag werkzaam
zijn in de omgeving van Kampen.

Waar?
De taalcursus wordt gegeven in het pand aan de Vloeddijk 79.

Instroom
Het is ons doel mensen 2 keer per week (2 uur) lessen aan te bieden. We hanteren geen wachtlijst.
We proberen cursisten zo snel mogelijk te laten starten in een klas die qua niveau het meest passend is.

Kosten
De kosten voor één cursusjaar bedragen € 50,- contributie (exclusief kosten lesboeken).
Stroom je later in dan is de contributie lager.
Boeken die nodig zijn voor de les kunnen met een korting via de stichting worden gekocht.
Voor de beginnersgroep zijn geen boeken nodig, er wordt een mapje Starterslessen gratis gegeven.
Betaling voor de contributie en boeken gaan via een formulier automatische machtiging.
MEEdoenbonnen worden ook geaccepteerd.

Voor meer informatie kunt u bellen naar (038) 469 15 00, of stuur een bericht naar info@welzijnkampen.nl

20160607_Taalschool