Welzijn Kampen
Wat wil je weten van

Vrijwilligerswerk

De Vrijwilligerscentrale Kampen is het steunpunt voor vrijwilligerswerk in de gemeente Kampen. Hier vindt u een ruim aanbod aan vacatures bij instellingen en organisaties in Kampen. Daarnaast wordt u bemiddeld naar passend vrijwilligerswerk en krijgt u ondersteuning en advies bij alle vormen van vrijwillige inzet. Organisaties kunnen ondersteuning krijgen bij het werven van vrijwilligers en het ontwikkelen van een vrijwilligersbeleid. Ook wordt er informatie en advies gegevens over regelgeving en verzekeringen en vervult de vrijwilligerscentrale een belangrijke rol bij de Kamper Beursvloer Tohopesate en de Maatschappelijke Stages in Kampen.

facebookbtn

Klik hier om op onze facebookpagina te komen.