Welzijn Kampen
Wat wil je weten van

Vanaf 25 mei 2018: AVG ook van kracht voor vrijwilligers!

AVG van kracht vanaf 25 mei 2018.

Vrijwilligers en de AVG? Zo bereid je je voor!

De Wet bescherming persoonsgegevens wordt vanaf 25 mei 2018 vervangen door de AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming. In alle Europese lidstaten geldt dan dezelfde privacywetgeving. Alle organisaties die persoonsgegevens verwerken en bewaren hebben hiermee te maken. Dus ook organisaties waar vrijwilligers worden ingezet. 

Wat betekent de AVG voor je organisatie en het werken met vrijwilligers?

Kort gezegd gaat het bij de nieuwe AVG hierom:

  • Persoonsgegevens mogen alleen verwerkt worden voor uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en niet zomaar voor andere doeleinden (doelbindingsprincipe). Voorbeeld 1: Is dit doel er niet, dan mag je het BSN van een vrijwilliger niet registreren.
  • Recht op vergetelheid: Dit recht houdt in dat organisaties in een aantal gevallen persoonsgegevens moeten wissen als een betrokkene (diegene van wie de organisatie gegevens verwerkt) erom vraagt.
  • Het bovenstaande geldt zowel voor het bewaren in digitale (computer)bestanden als in papieren mappen en dossiers.
    Op de website www.vrijwilligersaanzet.nl vindt u het vervolg van  bovenstaande, belangrijke informatie!

Bron: www.vrijwilligersaanzet.nl