Welzijn Kampen
Wat wil je weten van

Maatschappelijk Stage

In Kampen wonen veel leerlingen die graag in hun eigen omgeving iets voor anderen willen betekenen. Dat kunnen ze doen via de maatschappelijke stage. Het gaat om 30 uur vrijwilligerswerk (een week) dat ze doen bij verenigingen, instellingen, maatschappelijke organisaties en bedrijven in de gemeente Kampen.

Je kunt bijvoorbeeld meehelpen bij naschoolse activiteiten op een basisschool, helpen bij het trainen van kinderen bij sportverenigingen, een website ontwerpen of helpen bij grote evenementen. Vrijwilligerswerk is divers en vaak zijn er klussen die prima door jongeren uitgevoerd kunnen worden. De Vrijwilligerscentrale in Kampen helpt bij het bemiddelen tussen organisaties en de leerlingen.

Voor organisaties is MaS een kans om klussen te laten uitvoeren die anders zouden blijven liggen. Vaak zijn de verwachtingen van scholen (en van de politiek!) echter té optimistisch. Organisaties moeten immers voldoende menskracht beschikbaar hebben om plannen te maken, leerlingen in te werken en te begeleiden. Dit proces vraagt tijd en energie. Ook hierbij treedt de Vrijwilligerscentrale op als begeleider én belangenbehartiger.

Jongeren leren het best hoe de maatschappij in elkaar zit, door zelf mee te doen. Dat kan door het doen van vrijwilligerswerk als onderdeel van het lesprogramma. Dat noemen we maatschappelijke stage.

Contact opnemen
Voor informatie kunt u contact opnemen met Marianne de Graaff. E-mail: m.degraaff@welzijnkampen.nl

Video