Welzijn Kampen
Wat wil je weten van

Vrijwilligersverzekering

Vrijwilligersverzekering voor vrijwilligers, mantelzorgers, burgerinitiatieven en stagiairs

Vrijwilligers en mantelzorgers zijn onmisbaar in onze samenleving.
Zonder de inzet van vrijwilligers kunnen veel activiteiten niet georganiseerd worden.
Gelet op het maatschappelijke belang van de mantelzorg en het vrijwilligerswerk, heeft de gemeente een
vrijwilligersverzekering afgesloten.
Door het afsluiten van een vrijwilligersverzekering wil de gemeente de risico’s bij vrijwilligerswerk zo
veel mogelijk beperken. Ook mantelzorgers en stagiairs vallen onder de vrijwilligersverzekering,
evenals burgerinitiatieven.

De vrijwilligersverzekering
Iedereen die in organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht met een maatschappelijk
belang is verzekerd. Dit kunnen regelmatig terugkerende activiteiten zijn, maar ook eenmalige werkzaamheden
of burgerinitiatieven. De leeftijd van de vrijwilliger/mantelzorger is niet van belang.
Een mantelzorger moet minimaal 8 uur per week intensief bezig zijn met de zorg aan een hulpbehoevende.

Aanmelden
Het is voor organisaties niet nodig om vrijwilligers te registreren. Vrijwilligers en/of mantelzorgers hoeven
zich ook niet vooraf aan te melden bij de gemeente. Deze vrijwilligersverzekering geldt als secundaire dekking.
Er wordt eerst naar uw eigen verzekeringspolis gekeken.

Wat te doen bij schade?
In geval van schade kunt u zich als vrijwilliger melden via info@welzijnkampen.nl
(voor schade in mantelzorgsituaties: mantelzorg@welzijnkampen.nl)
U kunt ook het schadeformulier invullen en digitaal aan VGA verzenden.
Kijk voor de voorwaarden eerst op https://www.amsterdam.nl/vga/zakelijke/vrijwilligers/kamper-vrijwilligers-0/
Wij ontvangen bij rechtstreekse schademeldingen graag een cc op bovenstaand e-mailadres, zodat wij de meldingen
kunnen registreren. Voor een schadeclaim wegens diefstal is het bovendien nodig dat de indiener eerst aangifte
bij de politie doet. Vervolgens sturen wij het formulier door. De verzekeraar handelt de schade direct af met de
verzekerde en bericht ons hoe de schade is afgehandeld.