Welzijn Kampen
Wat wil je weten van

Over Wehelpenkampen.nl

WeHelpenKampen.nlomdat elkaar helpen vanzelfsprekend is!

Iedereen kent momenten in zijn leven waarop praktische hulp gewenst of zelfs nodig is. Dit kan van alles zijn.
Denk bijvoorbeeld aan een ritje naar het ziekenhuis of het uitlaten van de hond omdat je daar zelf niet toe in
staat bent. Of misschien vind je het gezellig om af en toe samen te eten. Soms durf je niet om deze hulp te vragen,
terwijl er wel mensen zijn die willen helpen.

Via de website WeHelpenKampen.nl worden deze mensen samengebracht. De website stelt de inwoners van de gemeente Kampen
in de gelegenheid om op eenvoudige wijze praktische en sociale hulp te bieden, vragen of te organiseren.
Op deze Sociale Marktplaats vind je dus niet alleen hulpvragen. Ook Kampenaren die iets willen betekenen voor
de medemens en zich zinvol voor de samenleving willen inzetten, kunnen op de site aangeven welke hulp zij kunnen bieden
en voor hoe lang. Daarnaast biedt de website gelegenheid om – samen met bekenden of familie- een besloten groep aan te
maken waarin je afspraken maakt over de zorg voor iemand anders.

WeHelpenKampen.nl is een besloten, online omgeving. Registratie op deze website is eenvoudig, gratis en veilig.
Het gaat om een vriendendienst, waar geen vergoeding voor wordt geboden of tegenover staat. Simpelweg omdat we geloven
dat het koppelen van vraag en aanbod, beide kanten verrijkt op een manier die onbetaalbaar is. Omdat elkaar helpen gewoon
een goed gevoel geeft.

Wil jij iets vragen? Of juist je hulp aanbieden? Kijk dan eens op www.wehelpenkampen.nl.
Of neem contact op met coach van wehelpenkampen.nl  via email: kampen@wehelpen.nl.

Omdat elkaar helpen vanzelfsprekend is!

Logo met Kampen