Welzijn Kampen
Wat wil je weten van

Ombudswinkel

Wat is de Ombudswinkel?
De Ombudswinkel is een onafhankelijke hulpverlenende organisatie, die iedereen, jong en oud, met veel zaken op verschillende manieren kan helpen. De Ombudswinkel geeft informatie, advies en begeleiding.

Hoe werkt de Ombudswinkel?
Wij werken op afspraak én met open spreekuren, iedereen is welkom voor hulp en advies.
NB: Het kan voorkomen dat het open spreekuur vol is en u diezelfde ochtend niet geholpen kunt worden. Wij vragen uw begrip hiervoor. Om een afspraak te maken kunt u ook bellen en een bericht achterlaten op het antwoordapparaat, u wordt dan teruggebeld.

Vrijblijvend
Iedereen kan zo binnenlopen, maar ook een afspraak maken kan. Telefonisch of via de mail beantwoorden wij ook vragen.
Om misverstanden te voorkomen: De Ombudswinkel neemt niet de plaats in van allerlei particuliere, kerkelijke of gemeentelijke instanties. Integendeel, als het nodig is, verwijzen wij u naar deze instanties.

Ombudswinkel

Wat doet de Ombudswinkel?
De werkzaamheden van de Ombudswinkel liggen o.a. op het gebied van sociale zekerheid, WW, WIA, Wajong, en sociale voorzieningen zoals WWB en AOW. Wij helpen u met het schrijven van een bezwaarschrift, maar ook met bijvoorbeeld kwijtscheldingen. Ook consumentenvragen en schuldenproblematiek proberen wij samen met u op te lossen. U krijgt informatie, advies en als u dat wenst, begeleiding van deskundige vrijwilligers.

Het belastingspreekuur
“Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker!” Heeft u hulp nodig bij het invullen van uw belastingformulieren, dan kunt u contact opnemen met de Ombudswinkel. Deze dienstverlening is alleen bestemd voor mensen met een minimuminkomen. Er is elke dinsdagmorgen spreekuur, hiervoor moet u wèl eerst een afspraak maken!
T. (038) 469 15 00.

Openingstijden: De Ombudswinkel is geopend op maandag- en woensdagochtend van 09.00 tot 12.00 uur.