Welzijn Kampen
Wat wil je weten van

Ouderenadvies

U woont zelfstandig en dat wilt u het liefst zo lang mogelijk blijven doen. Als u ouder wordt, kunnen omstandigheden echter veranderen waardoor dit steeds minder makkelijk wordt. Het is vaak niet eenvoudig om uit het grote aanbod van voorzieningen en diensten de meest geschikte oplossing te kiezen voor uw situatie. Dan is het prettig om met een ouderenadviseur te kunnen praten en ondersteuning te krijgen bij het zoeken naar oplossingen.

Wat kunt u van de (vrijwillige) ouderenadviseur verwachten?
• Hij zet samen met u vragen en problemen op een rijtje;
• Hij geeft informatie, advies, begeleiding en ondersteuning;
• Hij zoekt samen met u naar oplossingen;
• Hij houdt contact met u tot er ondersteuning of een doorverwijzing is.

Mevrouw Mol en Marianne V. Welzijn senioren

De (vrijwillige) ouderenadviseur kijkt, samen met u, wat u zelf kunt doen en of het mogelijk is om hulp uit uw eigen omgeving in te schakelen. De hulp is altijd gericht op uw eigen situatie. Uw behoefte, wensen en belangen zijn het uitgangspunt.

Informatie en advies
De (vrijwillige) ouderenadviseur is op de hoogte van alle vrijwillige en professionele mogelijkheden voor hulp in Kampen en kan u daardoor bijstaan bij allerlei onderwerpen:
• Maaltijd- en boodschappendiensten;
• Activiteiten;
• Vervoer;
• Hulp in de huishouding;
• Aangepaste voorzieningen;
• Financiën;
• Behoefte aan contact;
• Zelfstandig wonen;
• Andere zaken op het gebied van wonen, welzijn en zorg.

Voor wie?
Op de eerste plaats voor alle ouderen van Kampen. Daarnaast kunnen ook mensen die zorgen voor familie, vrienden en buren (mantelzorgers) en hulpverleners een beroep doen op de ouderenadviseur.

Wie zijn wij?
De vrijwillige ouderenadviseurs in Kampen zijn vrijwilligers van Welzijn Kampen. Aan de diensten van deze adviseurs zijn geen kosten verbonden. De coördinator van de vrijwillige ouderenadviseurs is een medewerker van de stichting.

Contact
U kunt de vrijwillige ouderenadviseurs bereiken via de coördinator Jacqueline Dijkslag. U kunt tussen 9.00 en 16.00 uur bellen
naar (038) 469 15 03 of mailen naar j.dijkslag@welzijnkampen.nl. Er wordt een afspraak gemaakt voor een persoonlijk gesprek bij u thuis.