Welzijn Kampen
Wat wil je weten van

Personenalarmering

Veilig thuis wonen met een Personenalarmering

personenalarmeringWat is het?
Met een zorgtoestel maakt u via een druk op de alarmknop contact met de zorgcentrale.
De telefonist schakelt, zo mogelijk in overleg met u, familie, buren, een mantelzorger of een professionele hulpverlener in.
Personenalarmering kan eraan bijdragen dat u veilig en vertrouwd in uw eigen omgeving kunt blijven wonen.

Voor wie?
Voor iedereen die van hulp afhankelijk is in een vervelende situatie, zoals bijv. een valpartij, plotseling onwel worden, een inbraak of brand.  Zeker wanneer u lichamelijk iets mankeert of alleen woont is het prettig te weten dat er dan altijd iemand reageert op uw oproep.

Kosten
Eenmalige kosten voor plaatsing en installeren van het zorgtoestel: € 45,–
Verhuur en onderhoud van het toestel per maand : € 17,50,
inclusief een rookmelder die in verbinding staat met de zorgcentrale. U bent geen onderhoudskosten kwijt.
Een extra rookmelder kan bijgeleverd worden, dan wordt het maandbedrag € 20,00.
Bruikleen en plaatsing van een sleutelkluisje waarin uw huissleutel veilig bewaard wordt: € 75,00.

Aanmelden en meer informatie
Welzijn Kampen
Laura van Beers
T (038) 469 15 00
E l.vanbeers@welzijnkampen.nl 

Afb. personenalarm