Welzijn Kampen
Wat wil je weten van

Tablet aan huis


Tablet aan huisWat is ‘tablet aan huis’?

Door het gebruik van een tablet-pc (kleine laptop met aanraakscherm) is het mogelijk om ouderen langer zelfstandig te laten wonen en mee te laten doen in de samenleving. Het omgaan met een tablet kan het sociale netwerk van de deelnemers verstevigen dan wel vergroten. En het gebruik van de tablet draagt bij aan activering en dagbesteding van ouderen.

Voor wie?
U woont nog zelfstandig maar bent erg beperkt in uw zelfstandig functioneren en bent daarmee aan huis gebonden.

Wat houdt het in?
U krijgt van ons een tablet in bruikleen voor de periode van maximaal 1 jaar. U krijgt
eens per 2 weken huisbezoek van een vrijwilliger. Stapsgewijs helpt de vrijwilliger u
om vertrouwd te raken met het apparaat en de mogelijkheden ervan. U krijgt uitleg en
gaat samen oefenen met het gebruik van de tablet. Bekijk hier een interview waarin
precies wordt uitgelegd wat Tablet aan huis inhoudt.

Uw sociaal netwerk versterkt!
Voorbeelden van applicaties (apps) die de oudere helpt bij haar/zijn zelfstandigheid zijn:
• contact/praten met elkaar via Skype of Facebook
• Apps voor zorg
• Woordspelletjes
• Sociale kaart van directe omgeving
• Apps voor nieuws- en weerbericht

Kosten
De huur is € 10,- per maand. U heeft een draadloze internetverbinding (WIFI) in huis nodig.

Aanmelden
U kunt zich bij Welzijn Kampen aanmelden voor een tablet. Er volgt een intakegesprek en samen met u wordt een zelfredzaamheidstest ingevuld. Uw aanmelding wordt definitief door ondertekening van een bruikleenovereenkomst. Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met Jacqueline Dijkslag,  (038) 469 15 00 of j.dijkslag@welzijnkampen.nl