Welzijn Kampen
Wat wil je weten van

Orde in de chaos

Mirjam* ontdekte dat de administratie bij haar thuis niet op orde was. Een taak waarvoor haar
partner zorg droeg. Dat leek goed te gaan, maar dat was helaas niet het geval. De administratieve
chaos bleek helaas niet het enige probleem… de rode cijfers dansten over het papier. En er stonden
diverse facturen open.

Mirjam schrok zo van de situatie dat zij vroeg om schuldsanering. Omdat Mirjam en haar partnerAdministratie
nog een inkomen hadden en de schulden (nog) niet hoog genoeg waren, kwamen zij daarvoor
niet in aanmerking.

”Dat klinkt positief, maar ik vond het beangstigend. Wij konden zelf de administratie niet aan.
Ik was bang dat de schulden alleen maar zouden toenemen.”

Bij de Gemeente Kampen kreeg Mirjam de tip om naar een inloopspreekuur van Financiën op Koers
te gaan. Zij bieden hulp en advies bij thuisadministratie. Het heeft vijf maanden geduurd voordat
Mirjam contact zocht met Financiën op Koers. ”Het is een drempel waar je over moet. Je laat toch
iemand in je privé leven binnen”.

Een medewerker van Financiën op Koers kwam bij Mirjam thuis om de situatie in kaart te brengen.
Daarna werd gekeken welke vrijwilliger haar het best kon ondersteunen. Twee tot drie keer per maand
bezocht deze vrijwilliger Mirjam thuis. Samen sorteerden en verwerkten zij alle brieven om ze hierna in
ordners op te ruimen. De inkomsten, de vaste lasten en variabele kosten werden in Excel sheet uitgewerkt.
Mirjam vond het zwaar orde te scheppen in de administratieve wanorde en was blij met de hulp.
”Ik heb een zorgen-gezin waarin ik veel energie steek. Toen bleken we financieel in de problemen te zitten.
De financiële stress beheerste mijn leven.”

Mirjam krijgt nog een keer per maand hulp. Dan wordt het financiële bakje geleegd. ”We bekijken de
rekeningen samen. Het is prettig dat er iemand over je schouder meekijkt en je wat tips kan geven”.
Wel vond Mirjam het jammer dat haar vrijwilliger stopte en ze weer iemand anders moest toelaten in
haar privé wereld. Inmiddels heeft Mirjam de administratie op orde. De rode cijfers komen maandelijks
helaas nog wel voorbij. ”We zijn er nog niet. Maar door de hulp die ik gekregen heb, heb ik nu wel
meer rust in mijn hoofd.”

* Wegens privacy redenen is deze naam gefingeerd.